Category: Cho người mua nhà

Những khó khăn sẽ được tháo gỡ

Những khó khăn sẽ được tháo gỡ?

Cho người mua nhà

Luật nhà ở sửa đổi được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015 với nhiều điểm mới về quy định cho người nước ngoài sở hữu bất động sản ở Việt Nam, hi vọng có thể tạo đà tăng trưởng cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, thực tế, số lượng giao dịch thành công với người nước ngoài chưa như kỳ vọng do còn nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ.

Keep reading

  • 1
  • 3
  • 4